Clinic & Health

Akinon Clinic kombinerer det beste fra øst og vest

Doctor

for å tilby profesjonell integrert medisin av høy kvalitet 

Akinon Clinic

Akinon Clinic er en integrert medisinsk klinikk der tverrfaglighet kombinerer skolemedisinske terapier og alternative/komplementære behandlingsformer. Mennesket ses på som et dynamisk og sammensatt vesen som påvirkes av mange faktorer.

Integrert medisin innebærer en dialog mellom behandler og menneskets egen viten. Vi behandler og forebygger ikke bare sykdom, vi bygger helse. Akinon Clinic kan tilby følgende tjenester:

 • Akupunktur
 • Almennlege 
 • Enhetsterapi
 • Ernæringsterapi
 • Fysioterapi
 • Fytoterapi
 • Helsekontroll
 • Hjertespesialist
 • Indremedisin
 • Laboratorietester
 • Mestringsterapi 
 • Ortomolekylær medisin
 • Røngten
 • Soneterapi
 • Sportsmedisin